Back to Top

CYSYLLTWCH EFO NI

CYFEIRIAD

Cwrw Llŷn

Parc Eithin

Ffordd Dewi Sant

Nefyn

Gwynedd LL53 6EG


CYSWLLT

Iwan ap Llyfnwy

FFÔN SYMUDOL :- +44 (0) 7823 320148

E-BOST :- post@cwrwllyn.cymru


FFURFLEN CYSWLLT

 

CYSWLLT BUSNES

Rydym yn danfon cwrw yn uniongyrchol yn wythnosol yn Llŷn, Eifionydd ac Arfon yn bennaf. Os am drafod prynu cwrw, cysylltwch â’n tîm gwerthu ar 07823 320148 neu drwy eBostio post@cwrwllyn.cymru

Telerau a Chyfarwyddiadau

Brenin Enlli

Cwrw casgen clir a blasus, 4% ABV

Seithenyn

Cwrw melyn cyfandirol, 4.2% ABV

Cochyn

Cwrw coch chwedlonol, 4.5% ABV

Mae dwy fath o gasgen ar gael:

  • PIN (4.5 galwyn)

  • FFERCIN (9 galwyn)

  • CILDERCIN (18 galwyn)

Paratoi Casgen

Yn ddelfrydol, mae angen seler tua 10º–12ºC.

Pan fydd casgen yn cael ei danfon, mae gofyn iddi sefyll am 48 awr yn y seler cyn cael ei thapio. Ar ôl tapio, rhaid ei gadael am 24 awr arall cyn y bydd yn barod.

Archebu

Ffonio/eBostio bore Llun os gwelwch yn dda:

07823 320148 neu post@cwrwllyn.cymru

Cymorth Marchnata

Mae gennym lawer o ddeunydd marchnata i’ch cynorthwyo i hyrwyddo ein cwrw ac i gyfoethogi profiad y rhai sy’n yfed Cwrw Llŷn yn eich tafarn…