Back to Top

Hanes y Bragdy


 

2011


Dechreuwyd bragu mewn hen feudy wedi’i addasu yng nghanol gwlad Llŷn. Gydag offer trydydd llaw nad oedd yn medru cynhyrchu mwy na 6 ffercin y brag, yn fuan roedd y galw yn llawer uwch na’r gallu i gynhyrchu. Yn Ionawr 2012, symudodd y cwmni i fragdy newydd mewn uned ddiwydiannol yn Nefyn gan gynhyrchu 22 ffercin y brag a dechrau potelu’r cwrw yn ogystal.

Mae Cwrw Llŷn wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau lansio cwrw newydd mewn tafarnau lleol a thair gŵyl gwrw fawr yn niwedd Gorffennaf ar safle’r hen fragdy yn Nefyn.


2013


Diwrnod agored, adloniant, lansio cwrw’r Brawd Houdini – a theithiau o gwmpas y bragdy. Daeth dros 300 yno gydag adloniant gan Patrobas, Y Chwedlau, Gwilym Bandana a Jac Dobson a’r Band.


 

2014


Roedd y diwrnod yn gymysgedd o adrodd hanes ac arddangosfa bragu mewn pentref Oes Efydd ym Mhorth Neigwl, Llŷn 3,500 o flynyddoedd yn ôl a lansio dau gwrw newydd y bragdy: Porth Neigwl a Houdini  y Brawd Mawr. Roedd mochyn wedi’i rostio a hufen iâ Llŷn yno yn ddanteithion. Cafodd y plant lawer o firi wrth chwarae gyda gemau pren arbennig a wnaed gan saer lleol ar gyfer y dathliad.

2015


Lansiwyd Cwrw Mimosa, gan ddefnyddio elfennau o hen rysàit y Cymry a aeth i Batagonia yn 1865. Tywydd arbennig a thyrfa o dros 400 yn mwynhau eu hunain.


2016


Symudodd y gwaith i fragdy newydd, pwrpasol ym Mharc Eithin, Nefyn. Mae’r offer newydd yn galluogi’r cwmni i gynhyrchu 40 ffercin ar y tro.


Gwydrau ‘PEINT’ Cymraeg


Am y tro cyntaf erioed, cafwyd hawl i gynhyrchu gwydrau cwrw gyda’r mesur swyddogol wedi ei nodi arno yn Gymraeg. Wedi dadl hir gyda’r awdurdodau yn Llundain, enillodd Cwrw Llŷn yr hawl i wneud hynny a dechreuwyd cynhyrchu’r gwydrau newydd yn 2014. Mae modd prynu gwydrau yn siop y bragdy.