Back to Top

Y BRAGDY

Dechreuodd y fenter gyda buddsoddiad gan ddeuddeg o gyfeillion lleol. Mae‘r deuddeg yn rhannu’r cyfrifoldeb am y bragu a dosbarthiad y cwrw. Mae pob un yn gyfoeth o brofiad o weithio mewn meysydd gwahanol a thrwy rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd, mae’r cwmni wedi cymryd camau breision ers dechrau cynhyrchu cwrw ym mis Mai 2011.

 

Mae’r deuddeg ffrind yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd gwahanol. Yn eu plith mae ffermwyr, cynhyrchydd caws, seiri, argraffydd, cyfrifydd, geithiwr cymdeithasol a cynrychiolydd gwerthiant. Maent i gyd yn cael eu gyrru gan frwdfrydedd ar gyfer eu hardal ac yn nod i wella profiad ymwelwyr i Lŷn. Rhan annatod o fwynhad o ymweld Llŷn yw samplo diwylliant lleol a’r bwyd ardderchog. Cig Cymreig lleol ar gael yn rhwydd ar gyfer y barbeciw a bwyd môr yn ffefryn mewn bwytai a thafarndai lleol.

 

Mae sefydlu Cwrw Llŷn yn awr yn golygu bod yna gwrw lleol yn cael ei fragu yn lleol, ac ar werth yn yr ardal. Mae gan pob peint ben da, blas rhagorol a ôl-troed carbon isel. Mae’r grawn bragu a wariwyd yn cael eu defnyddio i fwydo moch lleol a’r hopys gwastraff hefyd yn cael eu hailgylchu. Mae’r dŵr mynydd meddal lleol yn ychwanegu blas unigryw i’r frag.

 

Dechreuodd bragu mewn hen feudy yng nghanol Llŷn. Defnyddio offer trydydd llaw, a dim ond yn bosibl i fragu 6 Ferkins fesul brag. Yn fuan iawn roess angen mwy. Yn mis Ionawr 2012 symydodd y cwmni i fragdy newydd ar Stad Ddiwydiannol yn Nefyn. Bellach mae gan y Bragdy y gallu i gynhyrchu 18 Ferkins fesul brag yn ogystal â photeli.

 

 


HANES Y BRAGDY

DARLLEN MWY

 
 
 


Y PEINT CYMRAEG CYNTAF

DARLLEN MWY

 
 
 


GALERI

DARLLEN MWY