Back to Top

Y Cwrw

Brenin Enlli


Chwerw clasurol, gyda blas hopys cyfoethog arno; corff copr a phen da. 4% ABV.


Mae’r enw yn tarddu o Ynys Enlli ym mhen draw Llyn. Gan mlynedd yn ôl roedd cymuned o 200 o bobl yn byw yno, yn ennill bywoliaeth drwy bysgota a ffermio’u tyddynnod. Yn ôl traddodiad llawer o ynysoedd, roeddent yn ethol eu brenin eu hunain a’r olaf oedd Love Pritchard.

Roedd yr ynys yn enwog am ei haidd – roedd y cnydau mor drwm fel bod y coesau’n plygu a’r grawn yn cyffwrdd y ddaear erbyn ei bod hi’n amser ei gynaeafu. Arferai’r ynyswyr fragu eu cwrw cartref eu hunain, gan roi pys yn ogystal â haidd a gwenith yn y potas. Roedd yn ddiarhebol o gryf – byddai’r ddiod mor nerthol ar adegau nes bod poteli yn chwalu ar silffoedd y bythynnod!


Seithenyn


Cwrw melyn, gyda chymeriad cyfandirol cyfoethog a blasus. 4.2% ABV.


Ceidwad y llifddorau yng Nghantre’r Gwaelod oedd Seithenyn – y tir isel, ffrwythlon hwnnw rhwng Llyn a de Ceredigion. Roedd yn wlad enwog am ei chnydau – a’i chwrw a medd – ond yn anffodus yfodd Seithenyn fwy na’i siâr yn neithior merch y brenin gan esgeuluso cau’r porth yn y morgloddiau oedd yn cadw’r môr draw…


Cochyn


Cwrw coch; 4% ABV


Bu’r lle’n dew gan fôr-ladron a smyglwyr yn yr hen amser a dyma un trysor sydd wedi aros.


Y Brawd Houdini


Cwrw haf, blodeuog a siarp. 4% ABV


Cân lawen a hafaidd gan y baledwr o Benfro, Meic Stevens yw’r Brawd Houdini. Mae’r haul yn gwenu yn y penillion – ‘beth am botel o gwrw?’!

Mae Meic wedi cynnal nosweithiau di-ri yn gwefreiddio cynulleidfaoedd tafarnau ym mhob cwr o Lŷn, ac mae curiad môr y gorllewin yn amlwg iawn yn ei ganeuon. Bu’n byw yn Llithfaen am gyfnod ac mae aelodau o’i fand yn dod o’r ardal hon.

Dyma gyfle i dalu teyrnged i’r dewin sydd bellach wedi dathlu ei ben-blwydd yn ddeg a thrigain. Iechyd da, Meic – diolch am y cyfan, a hir oes.


Cwrw Glyndŵr

Cwrw Melyn Llyfn; 4% ABV


Glyndŵr yw arwr mawr y Cymry. Ei freuddwyd am ryddid sydd wedi gosod sylfeini’r Gymru fodern. Yfwch ei iechyd da gyda’r cwrw melyn hwn!


Porth Neigwl


Cwrw melyn, ysgafn a blasus. 4.2% ABV


Cwrw melyn 4.2% a fragwyd yn arbennig ar gyfer Gŵyl y Cwrw Cyntefig 2014.

Mae’n gwrw ysgafn ond llawn blas – a defnyddir blodau’r eithin yn ogystal â hopys wrth ei fragu i ddathlu’r bragdy 3,500 o flynyddoedd oed a gafodd ei ddarganfod yn nhwyod a chlai Porth Neigwl.

 


Cwrw Tymhorol