Y Bragdy

Rydym yn ymhyfrydu yn Cwrw Llyn ein bod yn dethol y cynhwysion gorau ar gyfer y gwaith – rhaid defnyddio'r hopys, haidd a'r burum gorau i fragu cwrw o safon. Mae ansawdd y dwr yn allweddol i'r blas a'r llyfnder hefyd, a does dim yn well na dwr meddal Eryri a ddaw inni o gronfa Cwmystradllyn.

Bragu â llaw, ychydig ar y tro, yw'r dull yn Cwrw Llŷn – mae hynny'n sicrhau rheolaeth dros yr ansawdd a chysondeb. Fel arfer, byddwn yn bragu tua 180 ffercin yr wythnos. Mae cadwraeth ac ôl-troed carbon yn cyfri yma a byddwn yn ailddefnyddio ac ailgylchu hyd eithaf ein gallu. Aiff soeg yr haidd i borthi moch lleol a gwneir compost o weddillion yr hopys.

 

Mae gennym rhyw bedwar cwrw casgen ar dap yn y bar bach, yn ôl beth sydd ar gael yn y seler. Yno hefyd mae'n cwrw potel ac ambell frag tymhorol y byddwn yn ei fragu o dro i dro.

Cynhyrchwyd ein cwrw cyntaf yng nghanol cefn gwlad Llyn gan ddefnyddio offer bragu ail law mewn hen feudy

Bar y Bragdy
 

Mae Cwrw Llyn yn estyn croeso cynnes a sgwrs ddifyr am y broses, y cynnyrch a'r straeon y tu ôl i'r cwrw wrth flasu'r ddiod. Dyma'r ffenest i galon y cwmni – ffenest lythrennol hefyd, gan fod yr offer bragu i'w weld o'r Bar.

 

Ar dywydd teg – ac yn Llŷn, gall hynny gynnwys y gaeaf! – does dim yn well na mwynhau haul y pnawn, golygfeydd y ddwy Garn, a glasiad o Gwrw Llŷn. Mae'r Bar yn agored i ymwelwyr o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn o hanner dydd hyd 5 y pnawn, ac ar gael hefyd i'w logi ar gyfer digwyddiadau gyda'r nos.

Oriau agor

 

Llun: 12 – 6,   Mawrth: 12 – 6,   Mercher: 12 – 6,  Iau: 12 – 6,   Gwener: 12 – 8,   Sadwrn: 12 – 8,   Sul: Ar gau