Y FFORDD I NEFYN

Mae'r bragdy mewn cornel braf o hen dref Nefyn yn Llyn. Y côd post yw LL53 6EG. Unwaith y cyrhaeddwch y dref, dilynwch yr arwyddion brown twristaidd i'r bragdy.

CYSWLLT

Cwrw Llŷn

Parc Eithin

Ffordd Dewi Sant

Nefyn

Gwynedd LL53 6EG

 

Iwan ap Llyfnwy

FFÔN +44 (0) 1758 721981

SYMUDOL +44 (0) 7823 320148

e-bost: post@cwrwllyn.cymru

 

 

Brewery Tour banner