Cwrw chwedlonol wedi ei
fragu yng NGOGLEDD CYMRU

jst a wavy line

BRENIN Enlli

Cwrw’n dangos coch yr haidd wedi’i fragu i ddathlu traddodiad y cwrw cartref ar Enlli. 4% ABV.

SEITHENYN

Cwrw euraidd yn dathlu chwedl Seithenyn, ceidwad meddw’r llifddorau yng Nghantre’r Gwaelod. 4.2% ABV.

COCHYN

Mae Cochyn yn llawn lliw a blas yr haidd a chymeriad y brag traddodiadol. 4.5% ABV

Y Brawd HOUDINI

Cwrw golau a llawn blas i ddathlu caneuon hafaidd a hapus yr athrylith Meic Stevens. 3.8% ABV.

GLYNDWR

Cwrw melyn llyfn i gofio am Owain Glyndŵr, tywysog olaf Cymru. 4% ABV

PORTH NEIGWL

IPA yn arddull y Byd Newydd sy’n dathlu 3,500 o flynyddoedd o fragu ym Mhorth Neigwl. 4.5% ABV

LARGO

Arddull pilsner gyda chynhwysion glân traddodiadol – dŵr Eryri a hopys cyfandirol. 4.5% ABV

Cwrw achlysurol

Mwy o wybodaeth i ddod

Bar y Bragdy

Mae Cwrw Llŷn yn estyn croeso cynnes a sgwrs ddifyr.