Glyndwr

 

steil | Euraidd

Cwrw euraidd llyfn i gofio am Owain Glyndŵr, tywysog olaf Cymru. 4% ABV

 

Owain Glyndŵr yw ein arwr cenedlaethol a daeth ei freuddwydion yn rhaglen waith i’r Gymru fodern. Roedd hefyd yn enwog am ei letygarwch a’i haelioni yn ei lys yn Sycharth – nid oedd yno brinder gwin na chwrw, yn ôl y beirdd. Dyma gwrw chwedlonol i yfed ‘Iechyd Da’ i Owain!

Brewery Tour banner